Werkwijze

Hoe werkt een CO2 meting?

1

De arts meet het CO2 gehalte achter uw mondkapje terwijl u rustig zit. Voorafgaand worden uw hartslag en O2 saturatie opgenomen.

2

Korte pauze waarin de arts uw O2 saturatie en hartslag opneemt

3

De arts meet het CO2 gehalte achter uw mondkapje terwijl u rustig door de ruimte loopt

4

Laatste meting van uw O2 saturatie en hartslag. De meting is afgelopen zodra zowel uw hartslag als O2 saturatie terug zijn op het niveau waarop de meting begon.

Praktische gegevens

De meting duurt een half uur. Wilt u uw eigen mondkapje(s) meenemen?
Kosten: 40€ contant (30€ consult en 10€ materiaalkosten). Kinderen 20€.
De arts heeft de volgende gegevens van u nodig: voornaam/voornamen en achternaam, geboortedatum en woonplaats.

Diagnose

Na de CO2  meting bekijkt de arts welke invloed het dragen van het mondkapje heeft gehad op uw hartslag en zuurstof saturatie (zuurstofgehalte in uw bloed). Er wordt onder andere gekeken of het CO2 gehalte te hoog was, en wat het  effect op uw hartslag en saturatie was.

Indien de arts concludeert dat er een gezondheidsrisico voor u is om een mondkapje te dragen, dan ontvangt u een medische uitzondering. U kunt deze medische uitzondering tonen wanneer er door personen of instanties aan u gevraagd wordt om een mondkapje te dragen.

Wanneer degene die u wil verplichten/adviseren om een mondkapje te dragen meer informatie nodig heeft, dan kan hij direct contact opnemen met de arts.